FilmG 2020 Duaisean nan Òigridh

Film as Fheàrr

Riochdachadh as Fheàrr

Duais Ghàidhlig nam Fileantach

Duais Ghàidhlig an Luchd-Ionnsachaidh

Cluiche as Fheàrr

Riochdachadh as Fheàrr

Meanbh Film as Fheàrr

Filmeadair Òg as Fheàrr

Film Aithriseach as Fheàrr

Duais Roghainn an t-Sluaigh

Ri thighinn...