FilmG 2019 Duaisean nan Òigridh

Film as Fheàrr

Film Fòn-làimhe as Fheàrr

Filmeadair Òg as fheàrr

Riochdachadh as Fheàrr

Cluiche as Fheàrr

Duais Ghàidhlig nam Fileantach

Duais Ghàidhlig an Luchd-ionnsachaidh

Film as Fheàrr le Buidheann Òigridh

Duais Roghainn an t-Sluaigh