Moladh sònraichte, Film Dràma as Fheàrr - FilmG open 2014