Duais Roghainn an t-Sluaigh, Film as Fheàrr le Buidheann Òigridh - FilmG youth 2019