Riochdachadh as Fheàrr, Cluiche as Fheàrr - FilmG youth 2009