Bhideothan

Tha na còig bhidiothan teagaisg a' toirt cuideachadh agus taic a bhios feumail airson film goirid a dhèanamh. Tha iad air leth feumail ge b'e an ann mar chlas no leat fhèin a thèid coimhead orra.