Cuspair 2021

Èirich

Two minutes

Cumaidh Archie anail… chan ann ach dà mhionaid gum faigh e grèim air an ulaidh.

 

Kyoto to Kilmaluig

’S e a cion-cuimhne a tha ga sònrachadh fhèin, ach ’s e na tha air a cùlaibh a dhaingeachas na tha an dàn dhi.

 

Sleepwalker

Seasaidh fear am meadhan an rathaid is e na chadal, gun stiall aodaich air, ach teadaidh na chois!