Oileanaich

Tha FilmG na chothrom àibheiseach do dh’oileanaich an sgilean cruthachail no teicniceach a thoirt gu aire dhaoine agus a chur ris an CV aca. Chan e a-mhàin sin, oir tha duais ann de £1,000 cuideachd ri chosg air uidheamachd no trèanadh.

A bheil do shùil air camara, laptop, solais, no stuthan ealain ùr? No am bu toigh leat a dhol a dh’àiteigin air cùrsa trèanaidh?

‘S iomadh oileanach a tha air tilleadh gu FilmG an-dèidh dhaibh a dhèanamh san àrd-sgoil, ach fiù 's mura rinn thu film a-riamh roimhe dh’fhaodadh seo a bhith na chothrom air leth. Smaoinich air cò na h-oileanaich eile a tha mun cuairt ort; bruidhinn riutha, sgrìobh sgriobt, dèan plana, agus dèan film! Cuimhnich gu bheil aig filmichean ri bhith fo 5 mionaidean a dh’fhaid. Agus mura h-eil sgot agad ciamar a nì thu film, ach do chlaigeann làn bheachdan – cuir fios thugainn, is dòcha gu bheil oileanach film a’ coimhead son sgriobt is cleasaichean!