Stiùiriche Ùr as Fheàrr

Tha an duais sa do luchd-tòiseachaidh, a tha ag iarraidh sealladh fhaighinn air cò ris a bhiodh e coltach, agus an còrdadh e riutha, a bhith ag obair sna meadhanan. Gheibh am buannaiche seachdain a chur seachad còmhla ri companaidh riochdachaidh sna h-eileanan no air a’ Ghàidhealtachd. Gheibh iad eòlas air iomadh seòrsa obair, agus iomadach neach a tha ag obair ann an saoghal nam meadhanan.

Cothrom air leth!