Film Dùthchais as Fheàrr

Tha seo na chothrom sgoinneil coimhead air dùthchas ann an dòigh ùr agus  inntinneach, agus sealltainn air an ceangal a th’eadar daoine agus na sgìrean dham boin iad.

Bho iasgairean a chuireadh am Met Office a-mach à obair, gu seann croitearan a tha a’ glèidheadh  and cuid dualchais, agus an àrainneachd mun cuairt orra, chun an ath ghinealach a tha ag ionnsachadh bhuapa, bu thoigh leinne muinntir a’ choimhearsnachd fhaicinn sna filmichean seo.

Dh’fhaodar beathaichean fiadhaich a leantainn, no coimhead air lusan is flùraichean no ainmean àite. Ma tha ceistean idir agad, nach cuir thu fios thugainn.