FilmG 2017 Duaisean nan Òigridh

Aithris Spòrs as Fheàrr

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

Dealbh-beò as Fheàrr

Sgriobt as Fheàrr

  •  

  •  

Film as Fheàrr

Duais Ghàidhlig an Luchd-ionnsachaidh

Duais Ghàidhlig nam Fileantach

Neach-film Òg as Fheàrr

Film Fòn-làimhe as Fheàrr

Cluiche as Fheàrr

Roghainn an t-Sluaigh