Stiùiriche Ùr as Fheàrr, Film Oileanach as Fheàrr - FilmG open 2021