Cuir a-steach

Foirm Inntrigidh - FilmG Inbhich (Film)


Thoir fa-near! Airson cur a-steach gu FilmG chan fhaod creideas craolaidh a bhith agad mar Stiùiriche no Riochdaire. Leugh na cumhachan inntrigidh agus na riaghailtean is riaghlaidhean le cùram mus cuir thu d’ fhilm a-steach.

Prìomh fhiosrachadh greimeachaidh do dh’inntrigeadh (do neach-seilbh an fhilm a-mhàin i.e. riochdaire no stiùiriche)
feumaidh seòladh puist-d dearbhte a bhith agad oir thèid a h-uile conaltradh a dhèanamh le post‑d

Fiosrachadh Inntrigidh
Creideasan Film
Fiosrachadh Film
Cluich/Preseantair as Fheàrr
Cead Ciùil

Ma tha ceol agad anns a film feumaidh cead a bhith agad airson e a’ chleachdadh.

Ma tha thu air ceòl bho a chleachdach a tha bho CD cuir innse dhuinn na leanas:

Dearbhadh
Tha mi a' dearbhadh gu bheil an t-inntrigeadh seo a' tighinn a rèir riaghailtean FilmG
Tha mi a' dearbhadh gu bheil na còraichean riatanach agam air susbaint sam bith san fhilm nach buin dhomh fhèin