Cuir a-steach

Foirm Inntrigidh - FilmG Inbhich (Film)


Thoir fa-near! Airson cur a-steach gu FilmG chan fhaod creideas craolaidh a bhith agad mar Stiùiriche no Riochdaire, mura h-eil thu 30 no nas òige. Leugh na riaghailtean mus cuir thu d’ fhilm a-steach.

Prìomh fhiosrachadh inntrigidh
feumaidh seòladh puist-d dearbhte a bhith agad oir thèid a h-uile conaltradh a dhèanamh le post‑d

Fiosrachadh Inntrigidh
Creideasan Film
Fiosrachadh Film
Cluich/Preseantair as Fheàrr
Cead Ciùil

Ma tha ceòl agad anns an fhilm, feumaidh cead a bhith agad airson a chleachdadh agus feumaidh e a bhith ceadaichte dhuinn a chraoladh air a’ BhBC. Faicibh tuilleadh fiosrachaidh an seo. Mura h-eil thu cinnteach mun cheòl agad, cuir fios thugainn aig fios@filmg.co.uk.

Fiosrachadh ciùil

Dearbhadh
Tha mi a' dearbhadh gu bheil an t-inntrigeadh seo a' tighinn a rèir riaghailtean FilmG
Tha mi a' dearbhadh gu bheil na còraichean riatanach agam air susbaint sam bith san fhilm nach buin dhomh fhèin