An seo gheibhear foirmichean cead. Feumar an soidhnigeadh, agus an cur air ais mar scan gu .(JavaScript must be enabled to view this email address), no sa phost gu FilmG, CGS, Sabhal Mòr Ostaig, An t-Eilean Sgitheanach, IV44 8RQ.

INBHICH

CLANN A THA A' NOCHDADH SNA FILMICHEAN

Tha ceòl air a chleachdadh anns na filmichean cuideachd, agus tha cead agus riaghailtean dlighe-sgrìobhaidh cudromach - gu seach-àraidh a-nist gu bheil na criomagan as fheàrr bho na duaisean air an craoladh air BBC Alba.