Taing

Bu mhath leinn taing a thoirt dhuibh uile airson ar cuid saothair, gu h-àraidh ann am bliadhna cho neo-àbhaisteach. Agus abair saothair – fhuair sinn an àireamh as motha a-riamh de dh'inntrigidhean airson FilmG13! 95 filmichean agus 9 sgrioptaichean. Tha sinn cho moiteil a bhith ag obair le coimhearsnachd FilmG, agus cho cruthachail ‘s a tha sibh. Tapadh leibh airson nam filmichean sgoinneal agaibh!

Bhòt!

Tha bhòtadh airson Duais Roghainn an t-Sluaigh fosgailte gu deireadh an Fhaoillich. Nach toir sibh sùil air na filmichean agus bhòt airson na feadhna as fheàrr leibh.

Chì sibh putan beaga buidhe dìreach fon bhideo. Brùth air. Thèid am fiolm a shoirbhicheas a ghairm air Prògram nan Duaisean air BBC ALBA sa Mhàrt.

Naidheachd

Geàrr-liosta Co-fharpais FilmG Air Fhoillseachadh

Tha film anns a bheil rap Gàidhlig air àite fhaighinn air geàrr-liosta co-fharpais nam filmichean goirid Gàidhlig, FilmG 2021, am-bliadhna. Tha am film, Brochan Lom, a 

barrachd...

FilmG 2021

Ainmean-Àite Anabarrach

Bun-sgoil Goodlyburn