Mu FilmG

'S e Farpais Fhilmichean Goirid Gàidhlig a th' ann am FilmG a bhios a' ruith gach bliadhna.

Tha sinn air teannadh air FilmG 12, agus abair gu bheil duaisean àibheiseach againn! 

Cuspair 2020

Chaidh “Treòraich” ainmeachadh mar chuspair FilmG 12. Chi sibh dealbhan is bhideothan na bliadhna airson ur cur gu dol a’ smaoineachadh air beachdan airson na filmichean agaibh.

Tha iomadh roinn anns an fharpais airson fhilmichean dràma, èibhinn, aithriseach.

 

Naidheachd

RIONNAG EARRA GHÀIDHEAL A’ FOILLSEACHADH PRÒGRAM BÙTH-OBRACH FILMG SAN ÒBAN

Dh’fhoillsich rionnag BBC Alba a bhuineas do dh’Earra Ghàidheal, an craoladair, seinneadair is dannsair, Joy Dunlop, prògram nam bùithtean-obrach aig Àrd-sgoil an Òbain 

barrachd...

FilmG 2017

Gàidhealbox

Tàirneanaich Iomairt Ghàidhlig Iar-thuath Leòdhais