Sin agad Sombaidhean dhut.

Thuirt mi riutha nach robh mi ag iarraidh sailead. Ach sin agad Somabaidhean dhut. Cha bhi iad a-riamh ag èisteachd.

Tha Farpais FilmG a-nis Fosgailte!

FARPAIS CUSPAIR NA BLIADHNA!!

Tha an t-àm ann a bhith cruthachail! Siuthad! Faigh an camara agad, cuir air beagan maise-ghnùis agus thalla agus dèan film!

 

Naidheachd

Bùthan-obrach agus Meantoradh

Ma tha sibh ag iarraidh taic le bùthan-obrach no meantoradh, ge bith dè an ìre eòlais a th' agaibh air filmichean a dhèanamh, cuir fios 

barrachd...

FilmG 2017

Nuair a bhios e goireasach dhut

Alasdair MacLean